universität | university - baku, aserbaidschan | baku, azerbaijan
projekt | project 2011

planung | design: europrojekt, a.müller | w.hoffelner | h.peter
3d-modelling & rendering: artuum architecture
visualisierung | visualisation: artuum architecture